/ Informacje / Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.screensun.pl jest sprzedaż systemów osłon okiennych, rolet, żaluzji, moskitier, systemów zewnętrznych oraz innych akcesoriów okiennych.
 2. Sklep internetowy www.screensun.pl prowadzony jest przez firmę:
  SCREENSUN LESZEK JAREMA wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Prądzyńskiego 39, 58-105 Świdnica, Numer identyfikacji podatkowej: PL 8842587872, Rejestr handlowy REGON 387418863, numer telefonu kontaktowego: +48 571 700 076, adres poczty elektronicznej: sklep@screensun.pl
 3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.screensun.pl, zwanego dalej „Sklepem”, składania i realizacji zamówień na produkty oferowane w Sklepie, ceny produktów i formy płatności, warunki dostawy zamówionych produktów oraz kwestię gwarancji i reklamacji produktów.
 4. Klientem sklepu www.screensun.pl, zwanym dalej „Kupującym” może być wyłącznie osoba pełnoletnia, osoba fizyczna lub prawna.
 5. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie, jako Kupującym, a Sklepem, jako sprzedawcą.
 6. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez sklep www.screensun.pl jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.

 II. WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia od Kupujących są przyjmowane przez stronę internetową www.screensun.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. Aby dokonać zakupów w sklepie www.screensun.pl nie jest potrzebna rejestracja.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług sklepu internetowego:
  • podłączenie do sieci Internet
  • minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli
  • prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3,
  • karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768 pikseli
  • włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
  • czynna skrzynka poczty elektronicznej.
 4. W przypadku niespełnienia powyższych wymogów technicznych przez Kupującego, Sklep nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i może mieć negatywny wpływ na jakość obsługi Sklepu.
 5. Przed złożeniem zamówienia Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Sklepu i powinien przestrzegać zasad w nim zawartych.
 6. W celu złożenia zamówienia w Sklepie, Kupujący powinien dopełnić następujących czynności:
  a) wybrać na stronie głównej odpowiednią kategorię produktów
  b) wybrać preferowany produkt z grupy produktów
  c) dokonać konfiguracji produktu według osobistych preferencji oraz potrzeb, według których zostanie wykonany zindywidualizowany produkt
  d) kliknąć na pole z napisem „DO KOSZYKA”
  e) zweryfikować wybrany produkt według prezentowanej specyfikacji
  f) podać dane niezbędne do wysyłki zamawianych produktów oraz ewentualne inne dane do faktury
  g) wybrać preferowany sposób transportu towarów
  h) wybrać preferowany sposób płatności
  i) wypełnić ewentualne uwagi
  j) wybrać pole ZAMAWIAM I PŁACĘ oraz dokonać płatności za złożone zamówienie.
 7. Klient składając zamówienie, zawiera umowę kupna-sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym www.screensun.pl. 
 8. W momencie składania zamówienia generowany jest unikatowy NUMER ZAMÓWIENIA, który w jednoznaczny sposób identyfikuje zamówienie. Numer ten jest niezbędny do dokonania płatności za zamówiony towar oraz jest pomocny w kontaktach ze Sklepem.
 9. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych należy skontaktować się ze Sklepem telefonicznie +48 796 642 681 bądź drogą mailową sklep@screensun.pl. Wszelkie wprowadzane zmiany wymagają potwierdzenia w formie pisemnej.
 10. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 11. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sklep skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sklep ma prawo do anulowania Zamówienia.
 12. Liczba zamawianych produktów nie jest ograniczona.
 13. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
 14. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili otrzymania płatności na konto Sklepu.
 15. Sklep internetowy www.screensun.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Kupującego lub niedokładnego adresu dostawy.
 16. W przypadku niedostępności produktów objętych zamówieniem Kupującego w magazynie, u dostawców Sklepu lub niemożliwością wykonania wybranej konfiguracji, Sklep www.screensun.pl zawiadomi Kupującego jaki towar i w jakich terminach jest dostępny. Wiadomość zawiera również prośbę o podjęcie przez Kupującego decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. Kupujący w zaistniałej sytuacji ma prawo:
  a) częściowej realizacji zamówienia
  b) anulowania całego zamówienia
  c) wyrazić zgodę na modyfikację konfiguracji zamawianych produktów
  d) wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia
  Kupujący ma prawo do dokonania zmian w zamówieniu do czasu, przystąpienia przez Sklep do realizacji zamówienia.
 17. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje produkty wytwarzane według indywidualnej specyfikacji Kupującego nie ma możliwości zmiany lub anulowania zamówienia po rozpoczęciu procesu produkcyjnego.
 18. Zmian w zamówieniu można dokonywać jedynie kontaktując się bezpośrednio ze Sklepem mailowo pod adresem: sklep@screensun.pl Nie ma możliwości telefonicznej zmiany przedmiotu zamówienia. Wszelkie zmiany zamówień muszą zostać potwierdzone pisemnie.
 19. Zmiany mogą również dotyczyć anulowania całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Kupującego, z którego płatność została dokonana w ciągu 14 dni roboczych.

 III. CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny produktów w Sklepie internetowym www.screensu.pl są podawane w polskich złotych i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
 2. Zamieszczone ceny przy oferowanym produkcie nie zawierają informacji o kosztach przesyłki.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży oraz wprowadzania w nich zmian. Promocje w Sklepie nie łączą się, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania na bieżąco i bez uprzedzenia zmian w cenach produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 5. Ceną ostateczną i wiążącą jest cena produktu podana na stronie Sklepu w momencie składania zamówienia przez Kupującego.
 6. W przypadku zmiany konfiguracji zamówionego produktu przez Kupującego, Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny ostatecznej produktu.
 7. Informacja na temat całkowitych kosztów zamówienia, jest przedstawiana na stronie Sklepu po ukończeniu konfiguracji produktu, wpisaniu ewentualnego kodu rabatowego i po wybraniu formy dostawy zamówienia jak i sposobu płatności za złożone zamówienie.
 8. W momencie zmiany ceny spowodowanej zmianą konfiguracji produktu Kupujący zostaje uprzedzony o tym przed realizacją zamówienia.
 9. Płatności za zamówione produkty Kupujący może dokonać poprzez przelew bankowy lub za pośrednictwem systemu operatora obsługującego płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu potwierdzenia wykonanej operacji płatności od operatora lub po wpłynięciu środków na konto bankowe Sklepu.
 10. Ceny prezentowane w Sklepie internetowym www.screensu.pl są ważne tylko w ofercie sprzedaży internetowej (nie obowiązują przy sprzedaży w sprzedaży z prezentacją u klienta w domu i nie podlegają dodatkowym rabatom, które mogą w danym czasie obowiązywać w sprzedaży z prezentacją u klienta w domu.)
 11. Zamawiając dostawę do domu możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar przelewem tradycyjnym lub szybkim poprze z płatność w systemie Przelewy24
  • Przelew tradycyjny (numer konta: mBank 36 1140 2004 0000 3802 8061 6831, tytułem: numer zamówienia)
  • Płatność w systemie (Przelewy24)
  • Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi wraz z Towarem.
 12. Szczegółowe informacje na temat realizacji płatności, zabezpieczeń oraz zasad przetwarzania i przechowywania danych uzyskanych w procesie szybkich płatności znajdują się na stronie www.przelewy24.pl

 IV. WARUNKI DOSTAW

 1. Zamówienia są wysyłane za pośrednictwem profesjonalnych firm kurierskich – standardowo wysyłki może obsługiwać jedna z firm kurierskich DPD, DHL, UPS, Fedex, GLS, GEIS, TNT, Pocztex, Ambro Express, DBschenker, ROHLIG&SUUS.
 2. Czas dostaw wynosi ok. 1-3 dni roboczych na terenie Polski. Czas dostawy poza granice Polski ustalany jest indywidualnie.
 3. Sklep www.screensu.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas przesyłki zawiniony przez firmę kurierską.
 4. W sytuacji braku odbioru paczki przez Kupującego i gdy towar zostanie zwrócony Sklepowi, koszty ponownej przesyłki ponosi Kupujący.
 5. Przy każdym produkcie znajduje się w opisie indywidualny czas realizacji zamówienia, który nie przekracza standardowo 20 dni roboczych.

 V. GWARANCJA I REKLAMACJE

 1. Na wszystkie zamówione produkty w Sklepie przysługuje min. 24-miesięczna lub 36-miesięczna gwarancja producenta. Gwarancja zostaje udzielona przez Sklep na warunkach określonych poniżej.
 2. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane po przedstawieniu przez Kupującego paragonu lub faktury potwierdzającej zakup produktu.
 3. Gwarancja na zakupiony produkt zostaje udzielona przez Sklep jak i przez producenta danego wyrobu, który wytworzył dany produkt – zwanego dalej „Producentem”.
 4. Gwarancja obejmuje powstałe z winy Producenta wady fabryczne produktów. Za wady fabryczne uważa się: zastosowanie wadliwych materiałów, błędy powstałe podczas procesu produkcyjnego i błędy konstrukcyjne, a także uszkodzenia powstałe przed przekazaniem produktu do dyspozycji Kupującego.
 5. Gwarancja nie obejmuje:
  • uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad;
  • uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu, zmian lub napraw produktu;
  • uszkodzeń powstałych w związku z użyciem części zamiennych lub akcesoriów innych niż wyprodukowane lub stosowane przez Producenta;
  • uszkodzeń powstałych w następstwie niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji produktu;
  • uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (pożar, powódź, uderzenie pioruna, bardzo niskie temperatury oraz inne klęski żywiołowe)
  • konserwacji i czyszczenia produktów, a także wymiany bezpieczników, baterii
  • odbarwień powierzchni lakieru
  • naturalnych niewielkich odkształceń płaszczyzny taśmy aluminiowej, lameli drewnianych i powierzchni tkanin
  • wyblaknięcie koloru. Blaknięcie tkanin pod wpływem światła jest zjawiskiem naturalnym
  • różnic w odcieniu kolorów w porównaniu do kolorów na monitorze
  • wybrzuszanie się tkaniny do wewnątrz pomieszczenia w przypadku osłony dachowej lub osłony w kasecie
  • różnic w odcieniu tkanin w osłonach nabytych w pewnych odstępach czasu
  • niewielkich rozbieżności kolorów i wzorów tkanin, lameli, komponentów itp. w stosunku do prezentowanych we wzornikach
  • produktów przecenionych, jako niepełnowartościowe
  • uszkodzenie towaru bez wypełnienia protokołu szkody/zniszczenia podczas odbioru paczki przy kurierze
 1. Sklep www.screensu.pl oferuje możliwość zamawiania próbek materiałów z których wykonywane są produkty. Nie ma możliwości reklamacji produktu ze względu na odmienną kolorystykę od tej zamawianej na stronie internetowej sklepu. Odwzorowanie kolorów czy wzoru na ekranie może różnić się od oryginalnego koloru materiału - nie jest to podstawą reklamacji.
 2. W przypadku stwierdzenia wady, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sklep, w ciągu 14 dni od daty jej zauważenia.
 3. Wady widoczne muszą być reklamowane w ciągu 7 dni od daty zakupu, nie później niż przed zamontowaniem produktu. Nie spełnienie powyższych warunków skutkować będzie utratą uprawnień z tytułu gwarancji.
 4. Warunkiem przyjęcia reklamacji produktu i wykonania naprawy gwarancyjnej jest weryfikacja i potwierdzenie istnienia wady fabrycznej produktu przez Sklep.
 5. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne winne być zgłaszane drogą pisemną na adres: reklamacje@screensun.pl
 6. Przyjęcie reklamacji do rozpatrzenia skutkuje nadaniem jej indywidualnego numeru porządkowego. Numerem tym należy się posługiwać w trakcie rozpatrywania reklamacji.
 7. Koszty związane z wykonywaniem uprawnień z tytułu gwarancji, w tym koszty dostarczenia produktu do biura Sklepu www.screensu.pl i odebrania produktu z biura Sklepu www.screensu.pl, w tym produktu naprawionego lub wolnego od wad, koszty wyjazdu ekipy serwisowej w wysokości 300 zł za pierwszy i po 200 zł za każdy następny dzień pracy ekipy ponosi Kupujący, w wypadku nieuznania reklamacji. W wypadku przeciwnym koszty ponosi Sklep. Sklep ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu wyłącznie od chwili dostarczenia produktu do siedziby Sklepu www.screensu.pl lub przekazania go ekipie serwisowej.
 8. Odesłanie wadliwego produktu do Sklepu może się odbyć jedynie za jego uprzednią zgodą. Przesyłki winny być oznakowane numerem reklamacji.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego dodatkowych informacji związanych z reklamowanym produktem.
 10. Realizacja zgłoszenia reklamacyjnego może nastąpić przez:
  • naprawę reklamowanego produktu
  • wymianę reklamowanego produktu
  • zwrot kwoty pieniężnej, stanowiącej równowartość kwoty, jaką zapłacił Kupujący nabywając reklamowany produkt. Wyklucza się jakiekolwiek inne możliwości realizacji zgłoszenia reklamacyjnego niż wyżej wymienione, a także ich łączenie.
 1. Sklep www.screensu.pl, według wyboru Kupującego, wymieni produkt na nowy lub dokona zwrotu równowartości ceny produktu jeżeli:
  • w okresie gwarancji dokonano trzech napraw gwarancyjnych tego samego produktu, a produkt nadal wykazuje wadę fabryczną uniemożliwiającą jego eksploatację;
  • usunięcie wady fabrycznej jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione.
 1. Kupujący zobowiązany jest udostępnić produkt w sposób uzgodniony ze Sklepem, w celu dokonania weryfikacji i potwierdzenia istnienia wady fabrycznej zgodnie z pkt. 8 Gwarancji i Reklamacji, a także umożliwienia wykonania naprawy gwarancyjnej, która w zależności od rodzaju stwierdzonej wady fabrycznej może zostać zrealizowana na miejscu u Kupującego lub u Producenta. Decyzja o sposobie załatwienia reklamacji należy wyłącznie do Sklepu, jednakże Kupujący ma prawo do niewyrażenia zgody na interwencję ekipy serwisowej. W takim wypadku Kupujący zobowiązany jest do przesłania reklamowanego produktu do siedziby Sklepu.
 2. Wszystkie wadliwe produkty lub ich części, których wymiany dokonano w ramach gwarancji, stają się własnością Sklepu.
 3. Odpowiedzialność Sklepu za wady fabryczne produktu nie może przekroczyć jego wartości zakupu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w następstwie wady fabrycznej produktu, takie jak naprawa szkody, utrata zysku i inne.
 4. W przypadku bezpodstawnego wezwania Sklepu do naprawy gwarancyjnej, wszelkie koszty z tym związane ponosić będzie Kupujący.
 5. Niniejsza gwarancja w odniesieniu do towarów konsumpcyjnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002/141/1176), nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 6. Sklep rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 7. Zakup produktu w Sklepie przez Kupującego oznacza zaakceptowanie niniejszych warunków Gwarancji i Reklamacji.

 VI. ZWROTY

 1. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Towar może zostać zwrócony pod warunkiem, iż nie został rozpakowany z oryginalnego opakowania, nie był używany ani w żaden sposób zniszczony. Kupujący w zaistniałej sytuacji otrzyma zwrot kwoty wartości danego produktu według ceny zakupu. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w terminie 14 dni przelewem bakowym na podany numer rachunku bankowego. Rezygnację z zamówienia należy złożyć pisemnie. Kupujący odsyła zakupiony towar na własny koszt.
 2. Zwrotom nie podlegają towary nieprefabrykowane wyprodukowane według zindywidualizowanej specyfikacji Kupującego (wszystkie produkty zamawiane wg indywidualnego wymiaru czy materiału). Towary te są produkowane w pojedynczych egzemplarzach i według indywidualnych ustaleń z Kupującym (produkcja dedykowana dla zamawiającego).

 Szczegóły zwrotów - PRODUKTY NA WYMIAR

Większość naszych produktów, tworzymy specjalnie dla Państwa na wymiar, tak aby Państwo mogli cieszyć się z idealnego dopasowania na oknie. Dlatego nie możemy ich przyjąć z powrotem. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przepis z ustawy:

„Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.”

Szczegóły zwrotów - PRODUKTY GOTOWE

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny dotyczy jedynie Kupujących będących konsumentami. 

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. 

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład, pisemnie na adres: 

SCREENSUN LESZEK JAREMA
ul. Prądzyńskiego 39/8
58-105 Świdnica

lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zwroty@screensun.pl

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

POBIERZ FORMULARZ ZWROTU 

Druk zwrotu screensun

Bieg terminu do odstąpienia od umowy

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 

 1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  • obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo 
  • polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów; 
 1. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy

Zwrot wzajemnych świadczeń

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres:

SCREENSUN LESZEK JAREMA
ul. Prądzyńskiego 39/8
58-105 Świdnica

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie Transakcji). 

Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

Dodatkowo jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danej Transakcji, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
• świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
• w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
• w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest www.screensu.pl.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodne z ww. Ustawą, Klienci Sklepu internetowego www.screensu.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
 4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy www.screensu.pl.
 5. Dane osobowe przekazywane Sklepowi, są przetwarzane wyłącznie przez Sklep i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, a o ile Kupujący wyrazi na to odrębną zgodę także w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy www.screensu.pl.
 6. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
 7. Zaprzestanie przechowywania danych osobowych odbiorców przesyłek następuje po dostarczeniu przesyłki, po rozpatrzeniu reklamacji, bądź po upływie terminu w jakim reklamacja może być rozpatrzona, chyba że Klient wyrazi zgodę na zachowanie przez Sklep jego danych osobowych po upływie wyżej wymienionych terminów.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Obecność produktu i jego konfiguratora na stronie Sklepu nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
 2. Sklep www.screensu.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez serwery pocztowe przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego w zamówieniu oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Kupującego (filtry antyspamowe).
 3. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez sklep internetowy www.screensu.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
 4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie www.screensu.pl.
 5. Sklep Internetowy www.screensu.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.screensu.pl.
 6. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających lub związanych z umową jest sąd państwowy właściwy dla siedziby Sklepu.
 8. W zakresie nieuregulowanym w powyższym regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.