/ O zakupach / Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty w Screensun™

PRODUKTY NA WYMIAR

Reklamacje

Reklamacje w naszym sklepie internetowym są przyjmowane na podstawie niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem. Oznacza to, że np. sytuacje takie jak, uszkodzony towar czy towar w kolorze innym niż w złożonym zamówieniu, będą podlegać reklamacji. Prosimy skorzystać z poniższego formularza reklamacyjnego. Sklep rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

POBIERZ FORMULARZ REKLAMACYJNY 

Zwroty

Większość naszych produktów, tworzymy specjalnie dla Państwa na wymiar, tak aby Państwo  mogli cieszyć się z idealnego dopasowania na oknie. Dlatego nie możemy ich przyjąć z powrotem. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przepis z ustawy:

„Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.”

PRODUKTY GOTOWE

Reklamacje

Reklamacje w naszym sklepie internetowym są przyjmowane na podstawie niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem. Oznacza to, że np. sytuacje takie jak, uszkodzony towar czy towar w kolorze innym niż w złożonym zamówieniu, będą podlegać reklamacji. Prosimy skorzystać z poniższego formularza reklamacyjnego. Sklep rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

POBIERZ FORMULARZ REKLAMACYJNY 

Zwroty

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny dotyczy jedynie Kupujących będących konsumentami. 

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. 

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład, pisemnie na adres: 

SCREENSUN LESZEK JAREMA
ul. Prądzyńskiego 39/8
58-105 Świdnica

lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zwroty@screensun.pl

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

POBIERZ FORMULARZ ZWROTU 

Bieg terminu do odstąpienia od umowy

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 

1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: 

  • obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo 
  • polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów; 

2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy

Zwrot wzajemnych świadczeń

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres:

SCREENSUN LESZEK JAREMA
ul. Prądzyńskiego 39/8
58-105 Świdnica

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie Transakcji). 

Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Możliwe koszty odstąpienia od umowy

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

Dodatkowo jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w opisie danej Transakcji, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  • świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie